Pracovníci RCPTM obdrželi Cenu Siemens

V kategorii nejlepší disertační práce byli letos Cenou Siemens oceněni pracovníci Společné laboratoře optiky Karel Lemr (autor disertační práce) a Jan Soubusta (jeho školitel). Oceněná práce s názvem Experimentální kvantové zpracování informace s fotonovými páry shrnuje výzkum prováděný a publikovaný během uplynulých čtyř let. Společným jmenovatelem všech v práci popisovaných experimentů je využití dvojic fotonů pro kvantové zpracování informace. Oproti klasickému zpracování informace, známému například z dnešní výpočetní techniky, slibuje využití kvantových zákonů přírody výrazné zvýšení efektivity.
Konkrétními příklady v práci představených experimentů jsou například sestavení hradla, které by mělo jednou tvořit základ budoucích kvantových počítačů, nebo vytvoření kvantového kopírovacího zařízení, na kterém v současné době vědci testují bezpečnost kvantové kryptografie. Hledání odpovědí na dílčí otázky základního výzkumu v této oblasti je neodmyslitelnou součástí cesty k praktickému využití kvantového zpracování informace v budoucích kvantových počítačích nebo v kvantové kryptografii.

Cena Siemens je udělována každoročně v několika kategoriích od základního výzkumu, přes aplikovaný výzkum až po ocenění pedagogické činnosti. Bližší informace o cenách udělených ve všech kategoriích jsou uvedeny v tiskové zprávě na stránkách Společnosti Siemens ČR (http://www.siemens.cz/cenasiemens).

 

Zleva: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA (generální ředitel Siemens ČR), PhDr. Jindřich Fryč (náměstek ministra MŠMT ČR), doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (prorektor pro VaV, ČVUT Praha), doc. Jan Soubusta, Ph.D., Mgr. Karel Lemr, Ph.D. (Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR), dále pak další ocenění v 5. kategorii. [Foto SIEMENS]

 

19. 12. 2012