Publikace v Dalton Transactions

Dvě série izostrukturních, dvoujaderných sloučenin vzorce [Ln2(3m-L4)2(L2)2(MeOH)2]·6MeOH a [Ln2(3m-L4)2(L2)2(DMF)2], kde DMF = N,N-dimethylformamid, H23m-L4 = (2-[(E)-(3-metoxysalicylidene)amino]fenol), a HL2 = 1,3-difenyl-1,3-diketopropan, Ln = GdIII, TbIII, DyIII), byly připraveny a charakterizovány. Magnetické vlastnosti těchto látek byly studovány experimentálně (pomocí magnetometrie) a teoreticky (ab initio výpočty). Bylo zjištěno, že DyIII sloučeniny jsou jednomolekulovými magnety v nulovém poli.

1. 11. 2017