Publikace v Inorganic Chemistry

Zajímavé magnetické chování bylo pozorováno pro komplex {[Fe(L)(μ1,3-N3)](ClO4)}n (1), obsahující pentadentátní makrocyklický ligand (L) a centrální Fe(II) ion s koordinačním číslem 7. Statická a dynamická magnetická data prokázala, že se komplex chová jako jednořetězcový magnet (SCM) s vysokou hodnotou energetické bariéry překlopení spinu Ueff (Δτ) = 87,5 K. Jedná se o první příklad Fe(II) komplexu s pouze azido můstkujícími ligandy, který vykazuje SCM vlastnosti.

Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Single-Chain Magnet Based on 1D Polymeric Azido-Bridged Seven-Coordinate Fe(II) Complex with a Pyridine-Based Macrocyclic Ligand. Inorganic Chemistry 2018, 57, 12718–12726. Link

25. 8. 2018