Publikace v Journal of Agricultural and Food Chemistry


Výsledky studie provedené na Katedře buněčné biologie a genetiky s názvem „Effects of Anthocyanidins and Anthocyanins on the Expression and Catalytic Activities of CYP2A6, CYP2B6, CYP2C9, and CYP3A4 in Primary Human Hepatocytes and Human Liver Microsomes.“ byly publikovány v prestižním časopise Journal of Agricultural and Food Chemistry (1. v kategorii Agriculture, Multidisciplinary; IF2012 = 2,906). Byly testovány účinky polyfenolických látek ze skupiny anthocyaninů a anthocyanidinů na aktivitu a expresi enzymů, metabolizujících léčiva a cizorodé látky. Využity byly techniky RT-PCR, western blotu a in vitro systémy nádorových buněčných linií a primárních kultur lidských hepatocytů.

24. 2. 2014