Publikace v PLoS One

SC_010Publikace „Half-Sandwich Dichloridoruthenium(II) Complexes with 7-Azaindoles: Synthesis, Characterization and Elucidation of Their Anticancer Inactivity against A2780 Cell Line“ (autoři: P. Štarha, L. Hanousková, Z. Trávníček; PLoS ONE 10 (2015) e0143871) popisuje syntézu a charakterizaci organokovových Ru(II) komplexů obecného vzorce [Ru(η6-p-cym)(naza)Cl2](18; p-cym = p-cymen;naza = 7-azaindol nebo jeho derivát). Testování protinádorové aktivity na lidské nádorové buněčné linii karcinomu vaječníku prokázalo studované látky jako neaktivní do nejvyššíestované koncentrace (IC50 > 50,0 μM). Pozornost byla věnována studiu vlastnostní a stability komplexů v různých roztocích a v prostředí významných biomolekul (glutahion, DNA). Detailní studií (NMR, ESI-MS, EtBr-DNA fluorescenční experimenty) bylo prokázáno, že neaktivita těchto látek je způsobena jejich dekompozicí ve vodu obsahujících rozpouštědlech.

4. 11. 2015