Publikace v Scientific Reports

SC_001Práce s názvem „Suppressing of slow magnetic relaxation in tetracoordinate Co(II) field-induced single-molecule magnet in hybrid material with ferromagnetic barium ferrite“ (autoři: I. Nemec, R. Herchel, Z. Trávníček) byla publikována v časopise Scientific Reports (IF2013 = 5,078). Publikace informuje o jednojaderném tetraedrickém kobaltnatém komplexu s heteroleptickou koordinační sférou (CoL4), který se chová jako polem indukovaný jednomolekulový magnet s velikostí energetické bariéry pro obrácení orientace spinového momentu U = 14,7 cm−1. Dále byly studovány vzájemné interakce mezi CoL4 a ferromagnetickým feritem baria (BaFeO) v hybridních materiálech připravených v různých hmotnostních poměrech, které vyústily v potlačení pomalé relaxace magnetizace v CoL4 navzdory chybějícím silným magnetickým interakcím mezi těmito fázemi.

4. 6. 2015