Seminář RCPTM: projekt MOSYP

We announce the talks in the regular seminar of RCPTM and the project MOSYP focused on „Control of chemical drugs.“ The talks will be held in Czech. For date and title see:link

Place: Faculty of Science, room 2.060

V rámci pravidelného semináře RCPTM a projektu MOSYP se uskuteční přednáška týkající se problematiky „Kontroly chemických léčiv“. Přednášky budou vedené v českém jazyce. Datum a název přednášek najdete zde:link

Místo: učebna 2.060

 

13. 11. 2012