Chemické syntézy v reakčním autoklávu

Reakční autokláv

Reakční autokláv s termostatem Julabo slouží k celé řadě chemických syntéz od hydrogenací přes hydrotermální syntézy až k reakcím za snížené teploty. Jeho největší využití je tam, kde jsou pro zdárný průběh reakce nutné vysoká teplota a tlak.

Výstupní informace

 • Vysokotlaké a/nebo vysokoteplotní chemické syntézy
 • Syntézy ve volitelné atmosféře

Typy vzorků

 • Práškové nebo kapalné materiály
 • Organické, anorganické a koordinační sloučeniny

Parametry měření/přístroje

 • K dispozici jsou tři reakční nádoby – ocelová o objemu 50 ml a dvě skleněné o objemu 50 a 300 ml
 • Rozsah pracovních teplot je 0–220 °C v závislosti na použité nádobě
 • Rozsah pracovních tlaků v rozmezí 1 až 60 bar v závislosti na použité nádobě
 • Míchadlo s otáčkami do 3000 min-1
 • K přístroji je možno připojit tlakové nádoby s inertním plynem (např. N2) a vodíkem za účelem provádění hydrogenačních reakcí
 • Přístroj umožňuje odběr vzorku z probíhající reakce
 • Lze přidávat reakční komponenty (kapalné i pevné) v průběhu reakce
 • Je možné různě měnit a programovat gradienty teplot v daném rozmezí (vhodné např. pro řízenou krystalizaci)

Stáhnout tento katalogový list jako PDF
Pro více informací nás kontaktujte: rcptm.services@upol.cz